Meer groen in Helenaveen: dit zit er in de pijplijn!

a.s.r. kijkt samen met de agrariërs die haar grond pachten welke mogelijkheden er zijn om de biodiversiteit in en boven de grond te verhogen. Zo ook in Helenaveen. Hier staan in samenwerking met SBNL Natuurfonds voor najaar 2023 twee projecten op stapel. 

1) De aanplant van 1000 meter heg bij twee pachtende boeren draagt bij aan het terugbrengen van het coulisselandschap. Een halve hectare kruidenrijkgrasland en een poel zorgen voor verdere biodiversiteitsverhoging en een rust- en voedselplek voor dieren. Een hoogstamboomgaard van één hectare geeft de boer de mogelijk te zijner tijd letterlijk en figuurlijk vrucht te dragen van deze bomen. 

2) Een poel en hagen op het terrein van een pachtende jeugdzorginstellling maken het terrein niet alleen aantrekkelijk op te verblijven en een steentje aan het beheer bij te dragen, maar ook meer biodivers.

Meer over de samenwerking tussen a.s.r. en SBNL Natuurfonds lees je in dit artikel

 

22.500
13/09/2023
12:06

a.s.r.

Bekijk alle